Την παρέμβαση του υπουργού παραγωγικής ανασυγκρότησης – περιβάλλοντος & ενέργειας κ.  Παναγιώτη Λαφαζάνη , ώστε να δοθεί παράταση  για να ολοκληρωθούν τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ( Π.Α.Α.)  2007-2013,  ζητά  με επιστολή του ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Χρήστος Νικολάου. 

Στην επιστολή του ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Χρήστος Νικολάου αφού κάνει αναφορά στην αναπτυξιακή πνοή των έργων για το Δήμο τονίζει ιδιαίτερα ότι : «.. οι εν γένει γραφειοκρατικές αγκυλώσεις υπηρεσιών που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της δημοπράτησης των εν λόγω έργων καθώς και τα πρόσφατα γεγονότα, κυρίως της συνεχιζόμενης τραπεζικής αργίας και της γενικευμένης δημοσιονομικής κρίσης  αποτελούν  ανασταλτικούς παράγοντες για την ολοκλήρωση των έργων έως την 15η Νοεμβρίου 2015. Συνεπώς  θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία παράτασης των δράσεων & των έργων που έχουν ενταχθεί στο Π.Α.Α 2007-2013 και υλοποιεί ο δήμος Δυτικής Αχαΐας διότι αποτελεί μονόδρομο αφού σε καμία περίπτωση δεν έχουμε την δυνατότητα αποπληρωμής εξ’  ιδίων πόρων».