ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

 

 

 

 

 

 Κάτω Αχαΐα  1 Νοεμβρίου 2019

Αριθ. Πρωτ. 12145                      

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομένεος 50
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Πληροφ.: Δεληγιάννη Χρυσάνθη
Τηλ.: (26930) – 25581
Fax: (26930) – 25915
Email: ch.deligianni@ddachaias.gr

 

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

  1. Ορλώφ Ιωάν. Κυριάκο
  2. Σταυρογιαννόπουλο Γεωρ. Σπυρίδωνα
  3. Καμπέρο Γεωρ. Ηλία
  4. Παλαιολόγο Γεωρ. Κωνσταντίνο
  5. Νικολάου Γεωρ. Χρήστο
  6. Ραυτακόπουλο Παν. Αθανάσιο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00΄ στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  2. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου (γ΄ τρίμηνο 2019).
  3. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή.

 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

Σπύρος Ν. Μυλωνάς