ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  Ζ Ω ΗΣ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

 

 

                        Κάτω Αχαΐα 7 Νοεμβρίου 2018

                                           Αριθ. Πρωτ. 13995

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
Πληροφορίες: Σοφία Κούφη
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Τηλ.: (26930) 25 582
Fax: (26930) 22 076
Email: sofiakoufi@gmail.com
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

1.   Μπαχράς Ιωαν. Ξενοφών

2.   Ραυτακόπουλος Παν.Αθανάσιος

3.   Κοκκίνη Αλεξ.  Πατρούλα

4.   Τραχάνης Ανδ. Σπυρίδων

5.   Καμπέρος Χρ. Ηλίας

6.   Ορλώφ Ιωαν. Κυριάκος

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την  Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου,  προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Τροποποίηση και Επικαιροποίηση Κανονισμού  Χριστουγεννιάτικης  Αγοράς και  (από  20/12  έως  κ΄ 08/01 – κατ΄ έτος) – Χρόνου  Εγκατάστασης και Λειτουργίας (ΚΑΡΟΥΖΕΛ) προσωρινής λυόμενης κατασκευής,  κατά  τη  Χριστουγεννιάτικη  περίοδο  και  από  την  18η  Δεκεμβρίου   έως  και  την  18η  Απριλίου  – κατ΄ έτος».

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την από 06.08.2018 Εξώδικη Δήλωση – Διαμαρτυρία – Πρόσκληση Δημότη για θέματα που υποβαθμίζουν το Περιβάλλον, την Δημόσια Υγεία και την Αισθητική στον Οικισμό των Αλυκών της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας.

 

 

  1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Παραχώρηση Αδιάθετου Οικοπέδου στο Σχέδιο Πόλης Κάτω Αχαΐας, της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΑΡΙΣΤ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ