ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  Ζ Ω ΗΣ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

 

 

                           Κάτω Αχαΐα 1 Μαρτίου 2019

                                           Αριθ. Πρωτ. 2185

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
   Πληροφορίες: Σοφία Κούφη
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Τηλ.: (26930) 25 582
Fax: (26930) 22 076
Email: sofiakoufi@gmail.com
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

1.     Μπαχράς Ιωαν. Ξενοφών

2.     Ραυτακόπουλος Παν.Αθανάσιος

3.     Κοκκίνη Αλεξ.  Πατρούλα

4.     Τραχάνης Ανδ. Σπυρίδων

5.     Καμπέρος Χρ. Ηλίας

6.     Ορλώφ Ιωαν. Κυριάκος

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την  Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου,  προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Γνωμοδότη για καθορισμό θέσεων παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2019 και έως 31/12/2019  σύμφωνα με την αριθμ.: Κ.Υ.Α.:ΔΔΠ0007378/045 ΒΕΞ 2017 (Φ.Ε.Κ.: 1636/Β/2017), κατόπιν ανακλήσεως από την Γ.Γ.Δ.Π. – Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας.

 

  1. Γνωμοδότηση για Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (εξέδρα)  που βρίσκεται στην οδό Πλατεία Δημοκρατίας 1 της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας με δημοπρασία.

 

  1. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη του σχεδίου κανονισμού διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΟΡΔΙΤΗΣ