ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  Ζ Ω ΗΣ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

 

 

                   Κάτω Αχαΐα 22 Φεβρουαρίου 2018

                                                  Αριθ. Πρωτ. 2555

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Τηλ.: (26930) 25 582
Fax: (26930) 22 076
Email: sofiakoufi@gmail.com
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

1.      Μπαχράς Ιωαν. Ξενοφών

2.     Μυλωνάς Νικ. Παναγιώτης

3.     Κοκκίνη Αλεξ.  Πατρούλα

4.     Τραχάνης Ανδ. Σπυρίδων

5.     Καμπέρος Γεωρ. Ηλίας

6.     Ορλώφ Ιωαν. Κυριάκος

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την  Δευτέρα 26  Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου,  προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση Ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων για το έτος 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  2. Έγκριση αποχαρακτηρισμού των τμημάτων του εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου και της Ε.Ο. Κάτω Αχαΐας – Αράξου, που διέρχονται μέσα από το σχέδιο πόλης της Κάτω Αχαΐας και τον χαρακτηρισμό τους ως Δημοτικών Οδών (αποφ. 4/2018 Δ.Κ.Κ. ΑΧΑΙΑΣ).
  3. Λήψη απόφασης σχετικά με τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δήμου.
  4. Αποδοχή της β΄ φάσης (τελικής) της μελέτης ‘Επικαιροποίηση μελέτης κυκλοφοριακού σχεδιασμού Κάτω Αχαΐας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΑΡΙΣΤ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ