Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την  Δευτέρα 18  Ιουνίου 2018 και ώρα 13:30΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου,  προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση αλλαγής όδευσης για εγκατάσταση δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου ‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ’.

 

  1. Πρόσκαιρη παραχώρηση Δημοτικού χώρου (πλατεία) της Τοπικής Κοινότητας Σαγαιίκων της Δ.Ε. Μόβρης, στον εκπολιτιστικό Σύλλογο Σαγαιίκων, για την διοργάνωση εκδήλωσης με παραδοσιακά ακούσματα και χορούς την 6η Ιουλίου 2018.

 

  1. Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στο Ιστορικό Κέντρο της Κάτω Αχαΐας.

 

  1. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 

  1. Εξέταση για έγκριση ή μη αιτήματος του Σούπερ Μάρκετ ΚΡΟΝΟΣ-Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ

 

  1. Διαμόρφωση χώρου επί της πλατείας Δημοκρατίας στην Κάτω Αχαΐα.

 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΑΡΙΣΤ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ