Δήμος Δυτικής Αχαΐας

  1. Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στο γραφείο του δημάρχου Δυτικής Αχαΐας Χρήστου Γ. Νικολάου η πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου

    Comment
    Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 9:30 π.μ., στο γραφείο του δημάρχου Δυτικής Αχαΐας Χρήστου Γ. Νικολάου η πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου. Στη συνεδρίαση πήραν μέρος εκτός από τους Αντιδημάρχους Αθανάσιο Ραυτακόπουλο, Αναπληρωτή Δημάρχου και Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού, Πολεοδομίας, Δόμησης και Χωροταξίας, Ποιότητας...
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com