Στην Κάτω Αχαΐα, την εικοστή δεύτερη  (22η ) του μηνός Νοεμβρίου  (11ου) του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 19.00΄, κατά την 23η τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου εγκρίθηκε ομόφωνα η έκδοση ψηφίσματος για την μη κατάργηση της Γ΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών, ως κάτωθι:

ΨΗΦΙΣΜΑ

 Στην Πάτρα που είναι η 3η πόλη σε πληθυσμό της χώρας, αυτή τη στιγμή λειτουργούν δύο ΔΟΥ.

Η Α΄ ΔΟΥ Πατρών που είναι Α΄ τάξεως με τμήματα ελέγχου και δικαστικού σε όλο το Νομό Αχαΐας.

Η Γ΄ ΔΟΥ Πατρών εξυπηρετεί 200.000 φορολογούμενους (110.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος). Στην Γ΄ ΔΟΥ υπάγεται και η Δυτική Αχαΐα, μετά το κλείσιμο της ΔΟΥ Κάτω Αχαΐας.

Είμαστε αντίθετοι στο ενδεχόμενο της συγχώνευσης των δύο ΔΟΥ σε μια, διότι θα προκύψουν τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις και επιπλέον ταλαιπωρία για τους φορολογούμενους και κατοίκους του Δήμου μας.

Ζητούμε:

  • τη μετατροπή της Γ΄ ΔΟΥ Πατρών σε ΔΟΥ Α΄ τάξης, ενίσχυση με υλικοτεχνική υποδομή και κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων ώστε να παρέχονται στους πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες με στόχο την βελτίωση της εξυπηρέτησής τους
  • αναβάθμιση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων (Γ.Ε.Φ.) της Κάτω Αχαΐας με περισσότερες αρμοδιότητες και επιπλέον προσωπικό.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ΔΟΥ