Σας προσκαλούμε την Τρίτη (3η) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθεί  το παρακάτω θέματα :

Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  Δυμαίων (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.) και συζήτηση για λήψη μέτρων που αφορούν την λειτουργία και εισπραξιμότητα  της Δημοτικής Επιχείρησης.

 

Εισηγητές : α) Μυλωνάς Σπυρίδων , Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

β) Πουλίδας Αθανάσιος , Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Δυμαίων

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019