ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

 

 

 

 

 

 Κάτω Αχαΐα  22 Ioυλίου 2019

Αριθ. Πρωτ.7968                    

 

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Πληροφ.: Αθανάσιος Ραυτακόπουλος
Τηλ.: (26930) – 25582
Fax: (26930) – 22076
Email: athraf@1321.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

1. Μπαχρά Ιωάν. Ξενοφώντα

2. Ορδίτη Σπυρ. Αλέξιο

3. Ράθωση Αθαν. Παναγιώτη

4. Σκάγια Ανδ. Χρήστο

5. Γκοτσούλια Βασ. Διονύσιο

6. Θανόπουλο Δημ. Αλέξιο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του  Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 35/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δύμης που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως του Κωνσταντίνου Ιωαν. Γεωργόπουλου.
  2. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 36/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δύμης που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως του Νικόλαου Ιωαν. Γεωργόπουλου.
  3. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 39/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δύμης που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως του Σπυρίδωνος Ιωαν. Μαντά.
  4. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 40/2019 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δύμης που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας με την επωνυμία ¨ΑΦΟΙ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ¨.
  5. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 267/2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως του  Νικολάου Αντ. Ασκούνη.
  6. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 268/2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας με την επωνυμία ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ¨.
  7. Περί εξέτασης του αιτήματος απόσυρσης της ηλεκτρονικής προσφοράς της εταιρίας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό: «Αποκατάσταση και Επέκταση-Αναβάθμιση-Λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας (Φλόκα)».

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ