ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομένεος 50                                                 Κάτω Αχαΐα 22/08/2018
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ                                                     Αρ.πρωτ.:9135
Πληροφ.: Μαρία Σταθοπούλου
Τηλ.: (26930) – 25000
Fax:

email:

(26930) – 22076

mariastath1986@gmail.com

 

ΠΡΟΣ:  Ως  ο πίνακας αποδεκτών.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε την Τετάρτη 05 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, στην Κάτω Αχαΐα,  σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Νόμου 3852/2010, για συζήτηση και διαβούλευση επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Γνωμοδότηση για το Τεχνικό πρόγραμμα οικονομικού έτους 2019 Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
 2. Γνωμοδότηση για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, οπότε και θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Επίσης όποιο από τα τακτικά μέλη της επιτροπής κωλύεται να είναι παρόν στην συνεδρίαση αυτή τότε παρακαλείται αφενός να ενημερώσει τη γραμματεία του Δημάρχου και αφετέρου να καλέσει τον αναπληρωτή του.

 

Ο Πρόεδρος

της Δημοτικής Επιτροπής

Διαβούλευσης

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 9135/22-08-2018  της Δημοτικής Επιτροπής

Διαβούλευσης ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΙΣ 05 Σεπτεμβρίου 2018

 

 1. Εκπρόσωπο του Συλλόγου Αγροτικός Σύλλογος Δυτικής Αχαΐας.9135
 2. Εκπρόσωπο του Αθλητικού Ομίλου ¨Αχαγιά ’82¨.
 3. Εκπρόσωπο του Αθλητικού Ομίλου ¨Δύμη ’07΄.
 4. Εκπρόσωπο του Εμπορικού & Επαγγελματοβιομηχανικού Συλλόγου Δήμου Δύμης.
 5. Εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδοχοτουριστικών καταλυμάτων-Επιχειρήσεων Εστίασης και Αναψυχής Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
 6. Εκπρόσωπο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αχαΐας.
 7. Εκπρόσωπο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου απανταχού Σαντομεριτών «Όρος Σκόλλις».
 8. Εκπρόσωπο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παραλίας Καλαμακίου.
 9. Εκπρόσωπο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πετροχωρίου.
 10. Εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλυκών Δυτικής Αχαΐας.
 11. Εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μιχοΐου «Γάριζα».
 12. Εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γομοστού.
 13. Εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λακκόπετρας.
 14. Εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Πάλεια».
 15. Εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σουδενιωτών Πατρών & Περιχώρων.
 16. Εκπρόσωπο του Συλλόγου Αλισσαίων «Ο Πείρος».
 17. Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γυναικών Λάππα «Μελισάνθη».
 18. Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΓΕΛ Κ.Αχαΐας.
 19. Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Κ.Αχαΐας.
 20. Εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
 21. Εκπρόσωπο του Σώματος Εθελοντών Διασωστών Πυροσβεστών (ΣΕΔΙΠ).
 22. Γεωργαντόπουλος Αλέξιος.
 23. Μακρυγιάννης Δημήτριος.
 24. Παναγοπούλου Ιωάννα.
 25. Σταθοπούλου Αλεξάνδρα.
 26. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων.
 27. Παναγόπουλος Νεοκλής.
 28. Χανός Μιχαήλ.
 29. Κουμούτσος Κωνσταντίνος.

 

Κοινοποίηση:

 

 1. κο Γκοτσούλια Διονύσιο, επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
 2. κο Κουνάβη Παναγιώτη, επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
 3. κο Θανόπουλο Αλέξιο, επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
 4. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
 5. Γραφεία Αντιδημάρχων.
 6. Γραφεία Προέδρων Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Δήμου.
 7. Θυρίδες Δημοτικών Συμβούλων.
 8. Θυρίδες Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.
 9. Θυρίδες Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων.
 10. Γραφείο Γενικού Γραμματέα.
 11. Γραφεία Διευθυντών Υπηρεσιών.
 12. Ηλεκτρονική Σελίδα Δήμου Δυτικής Αχαΐας.