Σας προσκαλούμε την Εικοστή (20η) Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης

 Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  20ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 323/15-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                     Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επέκταση έργων ανάπλασης οικισμού Κάτω Αχαΐας – 2η Φάση Ανάπλασης» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Ελλάδα» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ¨Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον¨.

           

Εισηγητής: Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

2.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση συστατική πράξη του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας, προκειμένου να λειτουργήσει ως ΦοΔΣΑ του Ν. 4555/2018.
  Εισηγητής: Παλαιολόγος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Αχαΐας.
3.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την σύσταση φορέα διαχείρισης του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου .
  Εισηγητής: Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.                     Συζήτηση σχετικά με τις θέσεις μας στο θέμα της κατασκευής του τμήματος Πατρών – Πύργου, του αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού.
  Εισηγητής: Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου (μνημονίου), για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων περιόδου 2019-2020.(εξ αναβολής)
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Κοινότητα Ριόλου.

 

Εισηγητής: Μάλλιαρης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 323/15-01-2020  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  20ης ΙΑΝΟΥΑρίου 2020

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Σπυρίδωνα Νικ. Μυλωνά .

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Ορλώφ Κυριάκο του Ιωάννη
 2. Μπουχέλο Ανδρέα του Δημητρίου
 3. Ταπεινό Κωνσταντίνο του Νικολάου
 4. Καμπέρο Ηλία του Χρήστου
 5. Μάλλιαρη Γρηγόριο του Βασιλείου
 6. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη του Αργυρίου
 7. Γκοτσόπουλο Βασίλειο του Αριστείδη
 8. Σταυρογιαννόπουλο Σπυρίδωνα του Γεωργίου
 9. Παλαιολόγο Κωνσταντίνο του Γεωργίου
 10. Βερρόπουλο Αναστάσιο του Άγγελου
 11. Καραντζά Άγγελο του Βασιλείου
 12. Πουλίδα Αθανάσιο του Νικολάου
 13. Νικολάου Χρήστο του Γεωργίου
 14. Λιάκο Φίλιππο του Άγγελου
 15. Οικονομόπουλο Ηλία του Ανδρέα
 16. Ραυτακόπουλο Αθανάσιο του Παναγιώτη
 17. Μπαχρά Ξενοφώντα του Ιωάννη
 18. Μαυρόγιαννη Διονύσιο του Παναγιώτη
 19. Τραχάνη Σπυρίδωνα του Ανδρέα
 20. Ορδίτη Αλέξιο του Σπυρίδωνος
 21. Σταθόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου
 22. Δημόπουλο Σπυρίδωνα του Ιωάννη
 23. Οικονομόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου
 24. Στεργιόπουλο Άγγελο του Κωνσταντίνου
 25. Ανδρικόπουλο Γεώργιο του Χρήστου
 26. Θανόπουλο Αλέξιο του Δημητρίου

 

γ)  Τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

 1. Τησαρχόντο Κων. Ευάγγελο Κάτω Αχαΐας
 2. Μπεζεριάνου Γεωρ. Ελένη Αλισσού
 3. Στρουμπούτα Γρηγ.Ανδρέα Κάτω Αλισσού
 4. Μαγκαφά Στ.Οδυσσέα Νιφοραιΐκων
 5. Ζαμπέτα Αγγ. Ανδρέα Πετροχωρίου
 6. Μωησίδη Γεωρ. Ιορδάνη Απιδεώνας
 7. Πικραμένο Γεωρ. Παναγιώτη Αράξου
 8. Βγενόπουλο Παν. Νικόλαο Βελιτσών
 9. Κούτουλα Ιωαν. Νικόλαο Καγκαδίου
 10. Ντεντόπουλο Αργ. Γεώργιο Λακκόπετρας
 11. Λαγό Ανδρ.  Γεώργιο Μετοχίου
 12. Δημητρόπουλο Αριστ. Γεώργιο Μιχοΐου
 13. Κανελλόπουλο Νικ. Θεόδωρο Πέττα
 14. Βαβαρούτα Νικ. Διονύσιο Ριόλου
 15. Κωστούρο Κων. Γεώργιο Καραιΐκων
 16. Κωνσταντινόπουλο Βασ. Νικόλαο Κρίνου
 17. Γκόβα Ιωάν. Σαράντη Λιμνοχωρίου
 18. Σταυρόπουλο Αθ. Βασίλειο Μύρτου
 19. Σαρτζή Γρηγ. Ανδρέα Σαγαιΐκων
 20. Κατριμπούζα Βασ. Δημήτριο Φράγκα
 21. Θεοδωρόπουλο Παν. Γεώργιο Αγίου Νικολάου Κράλη
 22. Παναγιωτόπουλο Ηλ. Ανδρέα Αγίου Στεφάνου
 23. Σώρρα Γεωρ. Αναστάσιο Άρλας
 24. Δημόπουλο Αθαν. Ιωάννη Κάτω Μαζαρακίου
 25. Κουνέλη Κων. Δημήτριο Λουσικών
 26. Κυριαζή Αθαν. Νικόλαο Μιτοπόλεως
 27. Διαμαντόπουλο Αριστ. Γεώργιο Σαντομερίου
 28. Σαββόπουλο Πέτρ. Βασίλειο Χαϊκαλίου
 29. Χρυσανθακόπουλο Ιωάν. Νικόλαο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Κοινοτήτων.

 1. Κριμπά Σωτ. Ιωάννη Αγιοβλασιτίκων
 2. Γεωργόπουλο Νικ. Ανδρέα Αγίου Νικολάου Σπάτων
 3. Κόλλια Ιωαν. Αντώνιο Άνω Αχαΐας
 4. Καλδίρη Βασ. Διαμάντω Άνω Σουδεναιΐκων
 5. Κολλιόπουλο Χρ. Παναγιώτη Αχαϊκού
 6. Παναγόπουλο Αγγ. Κωνσταντίνο Ελαιοχωρίου
 7. Ταπεινό Ηλ. Χρήστο  Ματαράγκας
 8. Δριμάλα Χρ. Παναγιώτη Πορτών
 9. Σταθόπουλο Βασ. Ανδρέα Φλόκα
 10. Αλεξόπουλο Γεωρ. Χρήστο Φώσταινας

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020