ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  Ζ Ω ΗΣ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

 

 

                         Κάτω Αχαΐα 18 Απριλίου 2019

                                           Αριθ. Πρωτ. :4326

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
   Πληροφορίες: Σοφία Κούφη
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Τηλ.: (26930) 25 582
Fax: (26930) 22 076
Email: sofiakoufi@gmail.com
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

1.      Μπαχράς Ιωαν. Ξενοφών

2.     Ραυτακόπουλος Παν.Αθανάσιος

3.     Κοκκίνη Αλεξ.  Πατρούλα

4.     Τραχάνης Ανδ. Σπυρίδων

5.     Καμπέρος Χρ. Ηλίας

6.     Ορλώφ Ιωαν. Κυριάκος

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου,  προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Γνωμοδότηση για παράταση παραμονής λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Κάτω Αχαΐας στο ανατολικό Τμήμα της πόλης επί της οδού Φλέμινγκ για δύο (2) μήνες.
  2. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
  3. Γνωμοδότηση σε αίτημα δημότη για παραχώρηση χώρου στάθμευσης έμπροσθεν της επιχείρησης του στην Κάτω Αχαΐα.
  4. Γνωμοδότηση περί έγκρισης τοποθέτησης τροχήλατου πάγκου εργασίας σε εξωτερικό χώρο καταστήματος  εστίασης.
  5. Παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματα κατά τους θερινούς μήνες.
  6. Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΟΡΔΙΤΗΣ