Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00΄ στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή.
  2. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ. αριθ. 463/2019 διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Πατρών που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας “ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”.
  3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “Κατασκευή γεφυριδίων στην Τ.Κ. Πετροχωρίου (Βυθούλκα) της Δ.Ε. Δύμης για λόγους κατεπείγουσας αντιπλημμυρικής προστασίας”του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 

  1. Έγκριση 3ηςπαράτασης προθεσμίας του έργου: “Επισκευή κτιρίου από ιδιωτική δωρεά στην Κάτω Αχαΐα”.

 

  1. Έγκριση 1ηςπαράτασης προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή γεφυριδίων στην Τ.Κ. Ελαιοχωρίου (Θέση 1) της Δ.Ε. Δύμης για λόγους κατεπείγουσας αντιπλημμυρικής προστασίας”.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

 

 

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

Σπύρος Ν. Μυλωνάς

 

37η συνεδρίαση 24-12-2019