ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η   Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α

Κ Α Τ Ω   Α Χ Α Ϊ Α Σ

 

 

 

 

 

Κάτω Αχαΐα   22 Φεβρουαρίου 2018

                                              Αριθ. Πρωτ.  9

Ταχ. Δ/νση:  Σώσου Ταυρομενέως 50
Πληροφορίες Χρυσάνθη Δεληγιάννη
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Τηλ.: (26930) 25000
Fax: (26930) 22076
Email: chrisdeligianni@1321.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣ:

 

 

Τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Κάτω Αχαΐας

1.       Ευάγγελο Γεωρ. Γαλαζούλα

2.      Δημήτριο Στ. Χηνά

3.      Κωνσταντίνο Ιωαν. Δρόσο

4.      Μαρία Κων. Δριμάλα

KOINOΠ.: Ως πίνακας αποδεκτών

 

Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης

 

Μετά την ματαίωση της κατά την 20η Φεβρουαρίου 2018 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, ύστερα από την αριθμ. 7/16-2-2018 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 στην Κάτω Αχαΐα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης της προηγούμενης πρόσκλησης ήτοι:

  1. Συζήτηση για την κανονιστική απόφαση των κοινοχρήστων χώρων.
  2. Αποδοχή της β΄ φάσης (τελικής) της μελέτης “Επικαιροποίηση μελέτης κυκλοφοριακού σχεδιασμού Κάτω Αχαΐας”.
  3. Καθορισμός χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας Δημοκρατίας στην Κάτω Αχαΐα.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ. ΤΗΣΑΡΧΟΝΤΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 9/22-2-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

 

1.      Χρήστος Γεωργ. Νικολάου ΔήμαρχοΣ Δυτικής Αχαΐας
2.     Αθανάσιος Παν. Ραυτακόπουλος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΜΗΣ
3.     Ξενοφώντας  Ιωαν. Μπαχράς ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΜΗΣ
4.     Πατρούλα  Αλ. Κοκκίνη ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΜΗΣ
5.     Σπυρίδων  Ανδ. Τραχάνης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΜΗΣ
6.     Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΜΗΣ
7.     Διονύσιος Βασ. Γκοτσούλιας ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΜΗΣ
8.    Ηλίας Χρ. Καμπέρος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΜΗΣ
9.     Ηλίας Ανδ. Οικονομόπουλος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΜΗΣ
10. Νικόλαος Αν.  Καραμαλίκης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΜΗΣ
11.  Παναγιώτης  Ανδ. Κουνάβης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΜΗΣ
12. Αλέξιος Δημ. Θανόπουλος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΛΕΝΙΑΣ
13. Εμπορικός & Επαγγελματοβιοτεχνικός Σύλλογος Δήμου Δύμης