ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

 

 

Κάτω Αχαΐα 26 Αυγούστου 2019

Αριθ. πρωτ. :  9149

 

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Τηλ.: (26930) 25 000
Fax: (26930) 22 076
Email: mayor@1321. syzefxis.gov.gr

 

 

 

 ΠΡΟΣ:

1.  Νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας    κ. Σπυρίδων Νικ. Μυλωνά

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                (ως πίνακας αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.»

 

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του  Δημαρχείου, στην οδό Σώσου Ταυρομενέως 50, στην Κάτω Αχαΐα, την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή α΄) των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, β΄) των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και γ΄) των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως προβλέπεται από τα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως αντικαστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

 

 

  Ο προεδρεύων Σύμβουλος

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΝ. ΟΡΛΩΦ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 1. Μπουχέλος Ανδρέας του Δημητρίου
 2. Ταπεινός Κωνσταντίνος του Νικολάου
 3. Καμπέρος Ηλίας του Χρήστου
 4. Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου
 5. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη του Αργυρίου
 6. Γκοτσόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη
 7. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου
 8. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 9. Βερρόπουλος Αναστάσιος του Άγγελου
 10. Καραντζάς Άγγελος του Βασιλείου
 11. Πουλίδας Αθανάσιος του Νικολάου
 12. Νικολάου Χρήστος του Γεωργίου
 13. Λιάκος Φίλιππος του Άγγελου
 14. Οικονομόπουλος Ηλίας του Ανδρέα
 15. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη
 16. Μπαχράς Ξενοφών του Ιωάννη
 17. Μαυρόγιαννης Διονύσιος του Παναγιώτη
 18. Τραχάνης Σπυρίδων του Ανδρέα
 19. Ορδίτης Αλέξιος του Σπυρίδωνος
 20. Σταθόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου
 21. Δημόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη
 22. Οικονομόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου
 23. Στεργιόπουλος Άγγελος του Κωνσταντίνου
 24. Ανδρικόπουλος Γεώργιος του Χρήστου
 25. Κουνάβης Παναγιώτης του Ανδρέα
 26. Θανόπουλος Αλέξιος του Δημητρίου