Σας προσκαλούμε την Εικοστή (20η) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης

 

 

Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  20ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 13657/16-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση συστατική πράξη του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας, προκειμένου να λειτουργήσει ως ΦοΔΣΑ του Ν. 4555/2018.       

Εισηγητής: Παλαιολόγος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Αχαΐας.

2.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή και διάθεση συνολικού ποσού 94.018,76 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων του Δήμου έτους 2019 (δ΄ δόση).
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή και διάθεση συνολικού ποσού 47.080,00 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων του Δήμου έτους 2019 (έκτακτη επιχορήγηση) .
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Γνωμοδότησης  για μεταβολές σχολικών μονάδων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  .
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Γνωμοδότησης για μεταβολές σχολικών μονάδων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αναθεώρηση  Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΑΣ( εξ αναβολής) .

 

Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

7.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό δημοτικών συμβούλων για την παραλαβή έργων για το υπόλοιπο του έτους 2019 και για το έτος 2020.

 

Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

8.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον  Ορισμό επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου ‘Βελτίωση υφιστάμενου κτηρίου (Μεγάλο Παλάτι του Βασιλιά) για τη μετατροπή σε μουσείο λαογραφικής-πολιτιστικής κληρονομιάς στη Δ.Κ. Μετοχίου της Δ.Ε. Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας’ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου σε ιδιοκτησία στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Π.Π. Γερμανού στην Κάτω Αχαΐα.
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου (μνημονίου), για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων περιόδου 2019-2020.
  Εισηγητής: Ορλώφ Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 13657/16-12-2019  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  20ης δεκεμβρίου 2019

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Σπυρίδωνα Νικ. Μυλωνά .

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Ορλώφ Κυριάκο του Ιωάννη
 2. Μπουχέλο Ανδρέα του Δημητρίου
 3. Ταπεινό Κωνσταντίνο του Νικολάου
 4. Καμπέρο Ηλία του Χρήστου
 5. Μάλλιαρη Γρηγόριο του Βασιλείου
 6. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη του Αργυρίου
 7. Γκοτσόπουλο Βασίλειο του Αριστείδη
 8. Σταυρογιαννόπουλο Σπυρίδωνα του Γεωργίου
 9. Παλαιολόγο Κωνσταντίνο του Γεωργίου
 10. Βερρόπουλο Αναστάσιο του Άγγελου
 11. Καραντζά Άγγελο του Βασιλείου
 12. Πουλίδα Αθανάσιο του Νικολάου
 13. Νικολάου Χρήστο του Γεωργίου
 14. Λιάκο Φίλιππο του Άγγελου
 15. Οικονομόπουλο Ηλία του Ανδρέα
 16. Ραυτακόπουλο Αθανάσιο του Παναγιώτη
 17. Μπαχρά Ξενοφώντα του Ιωάννη
 18. Μαυρόγιαννη Διονύσιο του Παναγιώτη
 19. Τραχάνη Σπυρίδωνα του Ανδρέα
 20. Ορδίτη Αλέξιο του Σπυρίδωνος
 21. Σταθόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου
 22. Δημόπουλο Σπυρίδωνα του Ιωάννη
 23. Οικονομόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου
 24. Στεργιόπουλο Άγγελο του Κωνσταντίνου
 25. Ανδρικόπουλο Γεώργιο του Χρήστου
 26. Θανόπουλο Αλέξιο του Δημητρίου

 

γ)  Τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

 1. Τησαρχόντο Κων. Ευάγγελο Κάτω Αχαΐας
 2. Μπεζεριάνου Γεωρ. Ελένη Αλισσού
 3. Στρουμπούτα Γρηγ.Ανδρέα Κάτω Αλισσού
 4. Μαγκαφά Στ.Οδυσσέα Νιφοραιΐκων
 5. Ζαμπέτα Αγγ. Ανδρέα Πετροχωρίου
 6. Μωησίδη Γεωρ. Ιορδάνη Απιδεώνας
 7. Πικραμένο Γεωρ. Παναγιώτη Αράξου
 8. Βγενόπουλο Παν. Νικόλαο Βελιτσών
 9. Κούτουλα Ιωαν. Νικόλαο Καγκαδίου
 10. Ντεντόπουλο Αργ. Γεώργιο Λακκόπετρας
 11. Λαγό Ανδρ.  Γεώργιο Μετοχίου
 12. Δημητρόπουλο Αριστ. Γεώργιο Μιχοΐου
 13. Κανελλόπουλο Νικ. Θεόδωρο Πέττα
 14. Βαβαρούτα Νικ. Διονύσιο Ριόλου
 15. Κωστούρο Κων. Γεώργιο Καραιΐκων
 16. Κωνσταντινόπουλο Βασ. Νικόλαο Κρίνου
 17. Γκόβα Ιωάν. Σαράντη Λιμνοχωρίου
 18. Σταυρόπουλο Αθ. Βασίλειο Μύρτου
 19. Σαρτζή Γρηγ. Ανδρέα Σαγαιΐκων
 20. Κατριμπούζα Βασ. Δημήτριο Φράγκα
 21. Θεοδωρόπουλο Παν. Γεώργιο Αγίου Νικολάου Κράλη
 22. Παναγιωτόπουλο Ηλ. Ανδρέα Αγίου Στεφάνου
 23. Σώρρα Γεωρ. Αναστάσιο Άρλας
 24. Δημόπουλο Αθαν. Ιωάννη Κάτω Μαζαρακίου
 25. Κουνέλη Κων. Δημήτριο Λουσικών
 26. Κυριαζή Αθαν. Νικόλαο Μιτοπόλεως
 27. Διαμαντόπουλο Αριστ. Γεώργιο Σαντομερίου
 28. Σαββόπουλο Πέτρ. Βασίλειο Χαϊκαλίου
 29. Χρυσανθακόπουλο Ιωάν. Νικόλαο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Κοινοτήτων.

 1. Κριμπά Σωτ. Ιωάννη Αγιοβλασιτίκων
 2. Γεωργόπουλο Νικ. Ανδρέα Αγίου Νικολάου Σπάτων
 3. Κόλλια Ιωαν. Αντώνιο Άνω Αχαΐας
 4. Καλδίρη Βασ. Διαμάντω Άνω Σουδεναιΐκων
 5. Κολλιόπουλο Χρ. Παναγιώτη Αχαϊκού
 6. Παναγόπουλο Αγγ. Κωνσταντίνο Ελαιοχωρίου
 7. Ταπεινό Ηλ. Χρήστο  Ματαράγκας
 8. Δριμάλα Χρ. Παναγιώτη Πορτών
 9. Σταθόπουλο Βασ. Ανδρέα Φλόκα
 10. Αλεξόπουλο Γεωρ. Χρήστο Φώσταινας

 27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019