Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας σε συνεργασία με το σωματείο “ΙΚΕΛΟΣ”, με σκοπό την
υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (ΥΠ.Ε.ΚΑ.Π),
Καλεί
Τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εκμισθώσουν ιδιόκτητη κατοικία στις περιοχές
Κάτω Αχαΐα – Νιφοραίϊκα – Καλαμάκι – Σαγέϊκα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ως άνω
προγράμματος, να προσέλθουν στα γραφεία της

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Δυμαίων (ΚΕΔΔΥ)

μέχρι τις 30-06-2015, προς ενημέρωσή τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι το έντυπο Ε2 και Ε9.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας : Γκοτσοπούλου Πηνελόπη Τηλ: 2693025481

Ο Δήμαρχος Δυτ. Αχαΐας
Χρήστος Γεωρ. Νικολάου