Παρακαλείσθε την Εικοστή Ογδόη ( 28η ) Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα της Βιβλιοθήκης που βρίσκεται στον Α’ Όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Δήμου μας, σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή και διάθεση της Α’ Δόσης λειτουργικών δαπανών έτους 2015, ποσού 79.659,41 €.
  1. 2.       Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. των αιθουσών     (καταστήματα) που υπάρχουν στις Παλιές Εργατικές Κατοικίες στην Κάτω Αχαϊα για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου της πόλης.
  2. 3.       Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή χρήσης του οικοπέδου στο Ο.Τ.155 από κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού σε κατασκευή Παιδικού Σταθμού.
  3. 4.       Συζήτηση για τον καθορισμό του πλαισίου δράσης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για την περίοδο 2015 – 2016.

 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα τακτικά μέλη της επιτροπής κωλύεται να είναι παρόν στην συνεδρίαση αυτή τότε παρακαλείται αφενός να ενημερώσει την γραμματεία της Επιτροπής και αφετέρου να καλέσει τον αναπληρωτή του.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Δυτικής Αχαΐας