Πρόεδροι Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων

Α/Α    ΕΠΩΝΥΜΟ    ΟΝΟΜΑ    ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ    ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΙΔΙΟΤΗΤΑ    ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

1    Τησαρχόντος    Ευάγγελος    Κωνσταντίνος    Δημ. Κοιν. Κ. Αχαΐας    Πρόεδρος            6984276183
2    Ιωσηφίδης    Ελευθέριος    Θεόδωρος    Τοπ. Κοιν. Μετοχίου    Πρόεδρος            6978919692
3    Γιδιάρης    Φώτιος    Βασίλειος    Τοπ. Κοιν. Χαϊκαλίου    Πρόεδρος            6944315093
4    Ραγιάς    Χρήστος    Γεώργιος    Τοπ. Κοιν. Λουσικών    Πρόεδρος            6944637408
5    Κανελλόπουλος    Θεόδωρος    Νικόλαος    Τοπ. Κοιν. Πέτα    Πρόεδρος            6982371759
6    Στασινός     Αντώνιος    Κωνσταντίνος    Τοπ. Κοιν. Πετροχωρίου    Πρόεδρος            6979245766
7    Λοτσάρης    Παναγιώτης    Αναστάσιος    Τοπ. Κοιν. Λιμνοχωρίου    Πρόεδρος            6977618353
8    Γεωργακόπουλος    Βασίλειος    Αντώνιος    Τοπ. Κοιν. Πορτών    Πρόεδρος            6977647938
9    Γεωργιόπουλος    Κωνσταντίνος    Νικόλαος    Τοπ. Κοιν. Αγίου Στεφάνου    Πρόεδρος            6976-635629
10    Γεωργόπουλος    Ανδρέας    Νικόλαος    Τοπ. Κοιν. Αγίου Νικολάου Σπάτων    Πρόεδρος            6937-491206
11    Δημακόπουλος    Νικόλαος    Παναγιώτης    Τοπ. Κοιν. Αγιοβλασιτίκων    Πρόεδρος            6972-667443
12    Πικραμένος     Παναγιώτης    Γεώργιος    Τοπ. Κοιν. Αράξου    Πρόεδρος            6984061145
13    Δημητρακόπουλος    Αλέξης    Φώτιος    Τοπ. Κοιν. Φώσταινας    Πρόεδρος            6977-702128
14    Σιδηρόπουλος    Ιωάννης    Ιορδάνη    Τοπ. Κοιν. Απιδεώνος    Πρόεδρος            6937931625
15    Βγενοπούλου    Βασιλική    Διονύσιος    Τοπ. Κοιν. Βελιτσών    Πρόεδρος            6986771158
16    Κυριαζόπουλος    Ευάγγελος    Κωνσταντίνος    Τοπ. Κοιν. Κάτω Μαζαρακίου    Πρόεδρος            6973804013
17    Σταυρόπουλος    Βασίλειος    Αθανάσιος    Τοπ. Κοιν. Μύρτου    Πρόεδρος            6977005401
18    Κούτουλας    Νικόλαος    Ιωάννης    Τοπ. Κοιν. Καγκαδίου    Πρόεδρος            6983426951
19    Διαμαντόπουλος     Παναγιώτης    Γεώργιος    Τοπ. Κοιν. Φλόκα    Πρόεδρος            6970568572
20    Σουβαλιώτης    Σπυρίδων    Βασίλειος    Τοπ. Κοιν. Μιτοπόλεως    Πρόεδρος            6976065063
21    Κόλλιας    Αντώνιος    Ιωάννης    Τοπ. Κοιν. Άνω Αχαίας    Πρόεδρος            6932915462
22    Λάζαρης    Βασίλειος    Στέφανος    Τοπ. Κοιν. Αλισσού    Πρόεδρος            6979449675
23    Κολλιόπουλος    Παναγιώτης    Χρήστος    Τοπ. Κοιν. Αχαϊκού    Πρόεδρος            6976-866871
24    Κυριακόπουλος    Απόστολος    Χρήστος    Τοπ. Κοιν. Χαραυγής    Πρόεδρος            6972-400941
25    Μάλλιαρης    Γρηγόριος    Βασίλειος    Τοπ. Κοιν. Σαγαιίκων    Πρόεδρος            6974-695121
26    Ταπεινός    Χρήστος    Ηλίας    Τοπ. Κοιν. Ματαράγκα    Πρόεδρος            6973741690
27    Θεοδωρόπουλος    Γεώργιος    Παναγιώτης    Τοπ. Κοιν. Αγίου Νικολάου Κράλι    Πρόεδρος            6980224940
28    Σώρρας    Αναστάσιος    Γεώργιος    Τοπ. Κοιν. Άρλας    Πρόεδρος            6974471760
29    Μαγκαφάς    Οδυσσέας    Σταύρος    Τοπ. Κοιν. Νιφοραιίκων    Πρόεδρος            6986253326
30    Σταθόπουλος    Ανδρέας    Κωνσταντίνος    Τοπ. Κοιν. Καραιίκων    Πρόεδρος            6973004907
31    Καλδίρη    Διαμάντω    Βασίλειος    Τοπ. Κοιν. Άνω Σουδενείκων    Πρόεδρος            6973702049
32    Παναγόπουλος     Κωνσταντίνος    Άγγελος    Τοπ. Κοιν. Ελαιοχωρίου    Πρόεδρος        26930-61456    6973-982655
33    Μπακάλης    Κωνσταντίνος    Ανδρέας    Τοπ. Κοιν. Ριόλου    Πρόεδρος            6980656071
34    Παρασκευόπουλος    Κωνσταντίνος    Δημήτριος    Τοπ. Κοιν. Κρίνου    Πρόεδρος            6932424915
35    Γκοτσόπουλος    Βασίλειος    Γεώργιος    Τοπ. Κοιν. Φράγκα    Πρόεδρος            6973306805
36    Κελάμη    Θεώνη    Ευστάθιος    Τοπ. Κοιν. Κάτω Αλισσού    Πρόεδρος            6996424100
37    Τζαμάκος    Θεοφάνης    Δημήτριος    Τοπ. Κοιν. Μιχοίου    Πρόεδρος            6976-389065
38    Φωτόπουλος    Χρήστος    Παναγιώτης    Τοπ. Κοιν. Σαντομερίου    Πρόεδρος            6977-394225
39    Μαρινόπουλος    Αθανάσιος    Χρήστος    Τοπ. Κοιν. Λακκόπετρας    Πρόεδρος            6945965778