Δείτε στα ακόλουθα link από το Υπουργείο Εσωτερικών τον χάρτη των εκλογών Μαΐου 2019(Ευρωεκλογές-Περιφερειακές εκλογές- Δημοτικές εκλογές-Κοινοτικές εκλογές) [πληροφορίες για το εκλογικό τμήμα που ψηφίζεις κ.α].

https://ekloges-info.ypes.gr/

https://www.ypes.gr/