Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00΄ στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση ή μη της αριθ. 13/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΔΥ. περί «Έγκρισης εισήγησης διαφοράς εσόδων– εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την ετήσια επιχορήγηση της επιχείρησης».
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση ή μη της αριθ. 56/2019 απόφασης Δ.Σ. του ΟΤΑΔ, περί «Συζήτησης και λήψης απόφασης για την έγκριση του Απολογισμού/Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2018 του Ο.Τ.Α.Δ.».
  3. Εξέταση αιτήματος για νομική υποστήριξη του πρώην Δημάρχου και του πρώην Αντιδημάρχου Τεχν. Έργων & Πολιτ. Προστασίας.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

34η συνεδρίαση 4-12-2019