ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜOΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

 

Κάτω Αχαΐα, 10/10/2018

 

 

 

ΑΝAKOINΩΣΗ

O Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενημερώνει ότι λόγω αναβάθμισης των μηχανογραφικών εφαρμογών του Πρωτοκόλλου του Δήμου, δεν δύναται να εξυπηρετήσει τους δημότες την Πέμπτη 11/10/2018.

Ο Αντιδήμαρχος

Διοίκησης  & Οικονομίας

Δήμου Δυτικής Αχαΐας

 

 

 

Βασίλειος Αρ. Γκοτσόπουλος