ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διεύθυνση: Σώσου Ταυρομένεος 50 – Κάτω Αχαΐα, Δημαρχείο

Τηλέφωνο: 2693024771

Fax: 2693024771

Email: kentrokoinotitas.dda@gmail.com

 

 

 

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 15:00

 

Στελέχωση

Κοινωνική Λειτουργός (Συντονίστρια της δομής)

Διοικητική Υπάλληλος

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

Διεύθυνση: Πρώην Δημαρχείο Μόβρης, Σαγαίικα

Τηλέφωνο: 2693360307-4

Fax: 2693360306

Email: iatr_dmobris@yahoo.gr

 

Στελέχωση

Νοσηλεύτρια

Παιδαγωγός

Διαμεσολαβητής

Διοικητική Υπάλληλος

Ψυχολόγος

 

 

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με το ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 845 Β΄/30.03.2016).

Το «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά» λειτουργεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “one stop shop”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται. Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή και σαν σκοπό έχει να βοηθήσει ΔΩΡΕΑΝ ευάλωτες ομάδες του ευρύτερου πληθυσμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Συγκεκριμένα, βασικός στόχος της νεοσύστατης αυτής δομής είναι να εξυπηρετήσει άτομα τα οποία ζουν υπό ακραίες συνθήκες διαβίωσης, δηλαδή ομάδες πληθυσμού όπως Ρομά, ανέργους, ηλικιωμένους, παιδιά, άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εξαρτημένα άτομα από ουσίες ή αλκοόλ, άτομα με αγχώδεις διαταραχές, κ.ά.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε 3 βασικούς άξονες:

Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη πολιτών

Β) Συνεργασία με φορείς και δομές παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας

Γ) Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Επίσης, το Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά έχει σαν στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης του πληθυσμού Ρομά, ο οποίος πληθυσμός βρίσκεται υπό καθεστώς πολλαπλού κοινωνικού αποκλεισμού.

Τέλος, το Κέντρο Κοινότητας είναι ο συνδετικός κρίκος των ωφελουμένων ατόμων – πολιτών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες όπως παραπομπή των εισερχόμενων πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες και γενικότερα όπου κρίνεται αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους και τη σωστή κατεύθυνση για την αντιμετώπιση των αιτημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους τους κατοίκους του εν λόγω Δήμου δίνοντας κυρίως έμφαση σε άτομα και οικογένειες που χρήζουν μεγαλύτερης βοήθειας λόγω ακραίων συνθηκών διαβίωσης και κοινωνικού αποκλεισμού, σε παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την κοινωνική περιθωριοποίηση, σε ωφελούμενους του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», και εν γένει σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.