Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Τηλ.: (26930) 23 286
Fax: (26930) 22 076
Email: mayor@ddachaias.gr

 

Κάτω Αχαΐα 30 Οκτωβρίου 2019

Αριθ. Πρωτ. οικ.12027  

 

ΘΕΜΑ: « Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

 

 

κ. Πρόεδρε

 

μετά την χθεσινή συνεδρίαση για την εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου και εκτελεστικής επιτροπής  του  Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αχαΐας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.), παρακαλώ όπως συγκαλέσετε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, προκειμένου να ενημερωθεί το σώμα για την σχετική συνεδρίαση του ανωτέρω οργάνου.

 

 

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

     ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ