Σας προσκαλούμε την Δεκάτη Ενάτη (19η) Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Ειδική & Μοναδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση περί:

 Έγκρισης του Προϋπολογισμού  Οικονομικού Έτους 2019 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  (Ο.Π.Δ.) Οικονομικού Έτους 2019 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Εισηγητές: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομίας.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς