Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Αχαΐας

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Χρήστος Γεωρ. Νικολάου

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου : Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

                    Μέλη:

1. Αθανάσιος Παν. Ραυτακόπουλος
2. Βασίλειος Αριστ. Γκοτσόπουλος
3. Ξενοφώντας Ιωαν. Μπαχράς
4. Παναγιώτης Νικ. Μυλωνάς
5. Σπυρίδωνας Ανδ. Τραχάνης
6. Γεώργιος Κων. Παλαιολόγος
7. Αλέξιος Σπ. Ορδίτης
8. Χρήστος Ανδ. Σκάγιας
9. Άγγελος Σωτ. Διακάτος
10. Παναγιώτης Αθ. Ράθωσης
11. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
12. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτόπουλου
13. Χρήστος Νικ. Φιλιππόπουλο
14. Νικόλαος Γεωρ. Οικονομόπουλος
15. Σπυρίδωνας Ιωαν. Δημόπουλος
16. Διονύσιος Βασ. Γκοτσούλιας
17. Κωνσταντίνος Νικ. Ταπεινός
18. Ηλίας Χρ. Καμπέρος
19. Ηλίας Ανδ. Οικονομόπουλος
20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκης
21. Κυριάκος Ιωαν. Ορλωφ
22. Γεώργιος Νικ. Παναγιώτοπουλος
23. Χρήστος Παν. Μεντζελόπουλος
24. Άγγελος Κων. Στεργιόπουλος
25. Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης
26. Αλέξιος Δημ. Θανόπουλος