Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης & Αποχέτευσης Δυμαίων

[styled_image w=”500″ h=”250″ image=”https://dimosdymaion.gr/wp-content/uploads/2013/08/water.jpg”]

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δυμαίων

[hr]
Η Δημοτική Αρχή του νεοσύστατου Δήμου Δυτικής Αχαΐας , προχώρησε στην ίδρυση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δυμαίων (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/11 Απόφαση Δ.Σ. Δυτικής Αχαΐας),βάζοντας σαν κύριο στόχο την ολοκληρωμένη, συνετή, αποτελεσματική και ποιοτική διαχείριση του κυκλώματος ύδρευσης και αποχέτευσης στον Δήμο μας. Με την ίδρυση της ΔΕΥΑ Δυμαίων, η Δημοτική Αρχή φροντίζει ώστε οι αρχές που θέλουν το νερό ως κοινωνικό αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα να γίνουν δέσμευση έναντι όλων των Δημοτών της. Θεωρεί το νερό ως το πιο σημαντικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται στους πολίτες σε επαρκείς ποσότητες και στην κατάλληλη ποιότητα. Αντιμετωπίζει το νερό ως μη αστείρευτη κληρονομιά και κάθε σταγόνα πολύτιμη, επικεντρώνοντας τις ενέργειες της στην κατεύθυνση της ορθολογικής του  διαχείρισης.

Οφείλουμε ή καλύτερα επιβάλλεται, καθοδηγούμενοι από την εκτίμηση ότι το νερό είναι πολύτιμο αγαθό, να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, αφενός μεν ότι πρέπει να περιορίσουμε τις σπατάλες και τις καταχρήσεις του στις καθημερινές μας δραστηριότητες και αφετέρου δε ότι απαιτείται να διασφαλίσουμε τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά που διαφυλάττουν την υγιεινή μας διαβίωση, ούτως ώστε να μην μας λείψει ποτέ. Το νερό είναι πολύτιμο. Η υποχρέωση για την εξοικονόμηση του είναι υποχρέωση όλων μας.

Η νεοσύστατη ΔΕΥΑ Δυμαίων με έδρα τον Κάτω Αλισσό και 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει τους κατοίκους της περιοχής στα ζητήματα αυτά, αλλά και να ξεκινήσει μια σειρά έργων για την προστασία των αποθεμάτων, τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της ποσότητας του παρεχόμενου νερού. Αξιοποιώντας συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, εθνικούς αλλά και ιδίους πόρους θα προχωρήσει στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος έργων για την ευόδωση των σχεδίων αυτών. Έτσι πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουμε σημαντικά στηνεξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας και ποιότητας νερού, αλλά και όλων εκείνων των παραμέτρων ενός υγιούς περιβάλλοντος, ικανού να συντηρήσει μια αποδεκτή ποιότητα ζωής για τις επόμενες γενιές, επιτυγχάνοντας παράλληλα τον πολυπόθητο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας.

Κατεβάστε από εδώ το καταστατικό σύστασης της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Σπυρίδωνας Τραχάνης

Αντιπρόεδρος : Σπυρίδωνας Δημοπουλος

Μέλος : Πατρούλα Παπαδοπουλου Κοκκίνη

Μέλος : Νικόλαος Οικονομόπουλος

Μέλος: Διονύσιος Γκοτσούλιας

Μέλος : Λεμονιά Νικολοπούλου

Μέλος : Πέτρος – Στάθης Πανούτσος