Σας προσκαλούμε την Εικοστή Πρώτη (21η) Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας,  σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),  με Θέμα:

Λήψη απόφασης σχετικά με το προς εκποίηση ακίνητο του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία ¨Θεοδώρειον Ιατρείον  ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας Αχαΐας, ιατρείον σώματος ψυχής¨. 

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς