ΕΔΩ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ PDF ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΣΟΥ 2020-ΚΑΥΣΙΜΑ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ.

 

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ψ.Υ