Αντιδημαρχία Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού και Πολιτικής Προστασίας

rautakopoylos

Αθανάσιος Ραυτακόπουλος,

Αναπληρωτής δημάρχου,

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού και Πολιτικής Προστασίας και για τις προβλεπόμενες από το Νόμο κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Δύμης.

δυνάμει της υπ’ αριθ. 38/2017 απόφασης του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.

τηλ. 6936806370 & 26930-24679

.