Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας.

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας.

κ. Ορλώφ Κυριάκο

 

δυνάμει της υπ’ αριθ. 319/2019 απόφασης του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο αναπληρωτής του :

Τον κ. Ορλώφ Κυριάκο αναπληρώνει ο κ. Μάλλιαρης Γρηγόριος

τηλ. 6976400149 & 26930-24679

.