Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης,

 

ο κ. Νικόλαος Οικονομόπουλος

τηλ. 6974362073 & 26930-23520

ενώ,

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και τις προβλεπόμενες από το Νόμο κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μόβρης

ο κ. Γεώργιος Παλαιολόγος 

τηλ. 6944571785 & 6936560280 και 26930-41060,

δυνάμει της υπ’ αριθ. 38/2017 απόφασης του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.