Αντιδημαρχία Εμπορίου, Λαϊκών Αγορών και Καταστημάτων

Αντιδήμαρχος Εμπορίου, Λαϊκών Αγορών και Καταστημάτων

κ. Σπυρίδων Δημόπουλος,

με αρμοδιότητες Εμπορίου, Λαϊκών Αγορών και Καταστημάτων και τις προβλεπόμενες απο το Νόμο κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ωλενίας,

δυνάμει της υπ’ αριθ. 38/2017 απόφασης του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.

 

τηλ. 6944935084 & 26930-61777