Αντιδημαρχία Διοίκησης, Οικονομίας, εποπτείας Κ.Ε.Π., Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης Πολεοδομίας, Δόμησης και Χωροταξίας,τέλεσης πολιτικών γάμων &για και τις προβλεπόμενες από το Νόμο κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δ. Ε Λαρίσου.

Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομίας, εποπτείας Κ.Ε.Π., Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης Πολεοδομίας, Δόμησης και Χωροταξίας,τέλεσης πολιτικών γάμων & για και τις προβλεπόμενες από το Νόμο κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δ. Ε Λαρίσου.

κ. Βασίλειος Γκοτσόπουλος ,

δυνάμει της υπ’ αριθ. 38/2017 απόφασης του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.

 

τηλ.6987219888  & 26933-60120