ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πάτρα,        27-05-2019

 

Αρ.Πρωτ.:         115160

Σχετ.:                115154

 

Ταχ. Δ/νση

 

Πληροφ.

Τηλέφωνο   

Fax

Email

 

: Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 158

26442 – Πάτρα

: Μ. Σωτηροπούλου

: 2610 – 461435

: 2610 – 461434

: dpp@apd-depin.gov.gr

 

ΠΡΟΣ :  1)

              

              2)  

 

 

ΚΟΙΝ.: 1)

             2)

 

 

Δήμους Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

με email

Δ/νση Πληροφορικής Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι

 

 

Γρ. Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

ΓΓΠΠ/ Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού-Εκπαίδευσης & Εκδόσεων

 

 

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση στο διαδίκτυο ενημερωτικών μηνυμάτων προστασίας από δασικές πυρκαγιές.
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 3894/24-05-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με την ανάρτηση ενημερωτικών μηνυμάτων για δασικές πυρκαγιές στις ιστοσελίδες των Δήμων, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών. Το υλικό που εξεδόθη διατίθεται προς ενημέρωσή σας και περαιτέρω αξιοποίηση στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 

  1. https://youtu.be/35sCxC9lE_8 (Δασ. Πυρκαγιές: Προετοιμάσου)
  2. https://youtu.be/r-HmWs6JqUk  (Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς)
  3. https://youtu.be/mWfSdsbrZs4   (Δασ. Πυρκαγιές-Προετοιμάσου: Για Αγρότες και

Επαγγελματίες)

 

Εναλλακτικά θα το βρείτε στην ιστοσελίδα www.civilprotection.gr στο πεδίο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΟ/ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ.

 

Με Εντολή  Συντονιστή

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

 

Δημήτρης Κατσαρός

 

 

Epistoli_3894_ApokDasikes2019