Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων, που εδρεύει στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΣΟΧ2

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ