Σε συνέχεια αναρτήσεων και δημοσιευμάτων περί ύπαρξης γκρίζων σύννεφων στις σχέσεις νέας Δημοτικής αρχής και του σωματείου «Αχαγιά 82», ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας δηλώνει ότι τα δημοσιεύματα  αυτά είναι υποβολιμαία και εξυπηρετούν άλλους σκοπούς .

Σημειώνεται ότι η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, αποτελεί υποχρέωσή του, την οποία και τηρεί προάγοντας το αθλητικό πνεύμα, χωρίς ηγεμονισμούς και αποκλεισμούς.

Την ύπαρξη κανόνων εύρυθμης λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, οφείλουν να σέβονται και να τηρούν όλα τα  σωματεία χωρίς πατερναλισμούς, εκβιασμούς ή προσπάθειες χειραγώγησης.

Ο αθλητισμός είναι πάντα θέμα υψηλής προτεραιότητας για το Δήμο μας .Η καλλιέργεια και η διάδοση του αθλητικού πνεύματος αποτελούν σταθερές μας επιδιώξεις, για τις οποίες θα εργαζόμαστε με συνέπεια και ευθύνη.