ΑΔΑ:656ΩΩ9Ν-4Τ7

ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ: 10 Μαΐου 2019

                                                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5101

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Tαχ. διεύθυνση : Αποστόλου Ανδρέα 18

Τηλ: 2693361124

Email: alexisorditis@gmail.com

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου/ Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας / Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών με το αρ. πρωτ.97250/08-05-2019 έγγραφο της μας απέστειλε το φάκελο της μελέτης «Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑΣ» με σκοπό τη δημοσιοποίηση της σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ Φ/Α.15/3/2226/170/1-3-2012/ΦΕΚ583/Β΄/2-3-2012.

Τα σχέδια και ο πολεοδομικός κανονισμός της παραπάνω μελέτης αναθεώρησης στη ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑΣ θα αναρτηθούν στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας  (Αποστόλου Ανδρέα 18 Κάτω Αχαΐα, Πληροφορίες: Φελούκα Σωτηρία, τηλ. 2693-361124) από την 13η Μαΐου 2019 και για 15 ημέρες.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την παραπάνω πρόταση αναθεώρησης του  Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στη ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΑΣ τις εργάσιμες ήμερες της εβδομάδας και από τις 8:00 έως τις 13:30 και ενδεχομένως να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα στο παραπάνω διάστημα στην περίπτωση που έχουν αντίρρηση ως προς την αναρτώμενη πρόταση.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διοίκησης, Οικονομίας, εποπτείας Κ.Ε.Π., Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, Τέλεση Πολιτικών Γάμων, Πολεοδομίας, Δόμησης και χωροταξίας

 

 

 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΠ. ΟΡΔΙΤΗΣ