Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

             Σας προσκαλούμε την Εβδόμη (7η) Οκτωβρίου 2019, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης

 

19η-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ-2019