Πίνακας αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την εικοστή τρίτη (23η)

τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας

της 22ης  Νοεμβρίου 2019 (αριθ. πρωτ. πρόσκλησης: 12679/18-11-2019)

σύμφωνα με το άρθρο 97 (παρ. 6) του ν. 3463/2006.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1Ο 187/2019  

 Έγκριση για έκδοση ψηφίσματος ενάντια στα σχέδια εγκατάστασης πυρηνικών στον Άραξο.

 

Εγκρίθηκε

  Ομόφωνα

2ο   188/2019  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συναλλαγές με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Εγκρίθηκε

  Κατά Πλειοψηφία

3ο 189/2019 Παραχώρηση αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Αλισσού  στον Σύλλογο  Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αλισσού & Νηπιαγωγείου Κάτω Αλισσού. Εγκρίθηκε Ομόφωνα

 

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο  190/2019  

Συζήτηση και λήψη απόφασης για  την κατάργηση της Γ΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών.

Εγκρίθηκε

  Ομόφωνα

2ο 191/2019 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου (γ΄ τρίμηνο 2019). Εγκρίθηκε

  Κατά Πλειοψηφία

3Ο 192/2019 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019. Εγκρίθηκε

  Κατά Πλειοψηφία

4Ο 193/2019 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά Καθορισμός  τελών και προστίμων για την χρήση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου σύμφωνα και με τον κανονισμό διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Εγκρίθηκε

  Ομόφωνα

5Ο 194/2019 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Αμαλίας Σπαλιάρα για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Λουσικών. Εγκρίθηκε

  Ομόφωνα

6Ο 195/2019 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, με την επωνυμία ¨Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων¨ (Ο.Τ.Α.Δ.) (άρθρο 242 παρ.1 Ν.3463/2006). Εγκρίθηκε

  Ομόφωνα

7Ο 196/2019 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  Έγκριση υποβολής αιτήματος για την επιμήκυνση της κατά χρήση παραχώρησης  από τον Ο.Α.Ε.Δ. στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, των καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης, πέντε (5) καταστημάτων και μίας (1) αίθουσας στον οικισμό Νέες Εργατικές Οικίες (τ.  ΟΕΚ) για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού του Δήμου μας για δέκα (10) έτη. Εγκρίθηκε

  Ομόφωνα

8Ο 197/2019 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση Μελέτης Αναθεώρησης Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών. Αναβλήθηκε
9Ο 198/2019 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπών: α) χαρακτηρισμού πολυσύχναστου ή μη για θεωρηθεί ή όχι λουτρική εγκατάσταση , β) περιπτώσεις του άρθρου 35 του αριθ 20 ΓΚΛ Εγκρίθηκε

  Ομόφωνα

10Ο 199/2019 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ.Πατρών. Εγκρίθηκε

  Ομόφωνα

 πίνακας αποφάσεων 23ης συνεδρίασης _19 2