Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00΄

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του  Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Αποδοχή Επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμών (Αρ. Πρωτ.: 19376/ 14-05-2018/ΑΔΑ:ΨΠΘΔ465ΧΘ7-ΗΟΟ) εγγραφή και διάθεση αυτής  –  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας οικονομικού έτους 2018.

 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com