Δήμος Δυτικής Αχαΐας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΝΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (Σ.Τ.Ο) ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Χρήστος Νικολάου με την ιδιότητα του Προέδρου του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) για θέματα πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002, σας καλεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Δυτικής Αχαΐας (Σώσου Ταυρομένεος 50) σε Δημόσια Συνεδρίαση την Δευτέρα 02 Απριλίου 2018 και ώρα 11.00΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω Θέμα:

 

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός Σχεδιασμού για τη νέα αντιπυρική περίοδο 2018»

 

 

Η συμμετοχή όλων των αποδεκτών της παρούσης κρίνεται απαραίτητη.-

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                   

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Ι. Μέλη Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Δυτικής Αχαΐας:

 1. κ. Αθανάσιο Ραυτακόπουλο Αντιδήμαρχο Υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Οικονομόπουλο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης.
 2. κ. Άγγελο Στεργιόπουλο Δημοτικό Σύμβουλο τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Αλέξιο Θανόπουλο.
 3. κ. Δημήτριο Κατσαρό τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την κ. Ελένη Παναγιωτίδη, εκπρόσωπο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δ.Ε. &΄ Ιονίου.
 4. κ. Ιωάννη Μπάφα τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Γυφτάκη, εκπρόσωπο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
 5. κ. Κων/νο Κολλυρόπουλο Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο Μελέζο, Προϊστάμενο Τμήματος Μελετών και Κατασκευής Έργων.
 6. κ. Ιωάννη Μπαρδάκη (Αρχισμηνία) τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Γεράσιμο Χαλατσούκα (Υποσμηναγό), εκπρόσωπο της 116 Πτέρυγας Μάχης Αράξου.
 7. κ. Νικόλαο Τερεζάκη (Υπαστυνόμο Α΄) τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Κωστόπουλο (Υπαστυνόμο Α΄), εκπρόσωπο του Αστυνομικού Τμήματος Κάτω Αχαΐας.
 8. κ. Ανδρέα Στεμπίλη (Πύραρχο) τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Κων/νο Μπαλντά (Επιπυραγό), εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙ. ΠΕ. Πατρών.
 9. κ. Βασίλειο Ντεμίρη (Δασονόμο) τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Αντώνιο Αντωνόπουλο (Δασοφύλακα), εκπρόσωπο του Δασονομείου Κάτω Αχαΐας.

 

ΙΙ. Εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας:

 1. κ. Παναγόπουλο Γεράσιμο, Πρόεδρο του Σώματος Εθελοντών Διασωστών Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας (ΣΕΔΙΠ Κάτω Αχαΐας) τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Φωτόπουλο Νικόλαο.
 2. κ. Κοκκίνη Στάθη, Πρόεδρο του Φυσιολατρικού Συλλόγου όρους Μόβρης «Η ΑΡΙΑ» τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Κοκκίνη Παναγιώτη.

 

ΙΙΙ. Υπεύθυνοι Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δυτικής Αχαΐας:

 1. κ. Μητρόπουλο Γεώργιο,
 2. κ. Αντωνόπουλο Σωτήριο.

 

ΙV. Πρόεδροι, Εκπρόσωποι, Τοπικοί Σύμβουλοι Δημοτικής &΄ Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 

 1. V. κ. Αντωνάκη Δημήτριο (Αντιπύραρχο) Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών.

 

 1. Λοιποί Εκπρόσωποι.

Add a comment

You must be logged in to comment.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com