Δήμος Δυτικής Αχαΐας

  1. Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στο γραφείο του δημάρχου Δυτικής Αχαΐας Χρήστου Γ. Νικολάου η πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου

    Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 9:30 π.μ., στο γραφείο του δημάρχου Δυτικής Αχαΐας Χρήστου Γ. Νικολάου η πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου. Στη συνεδρίαση πήραν μέρος εκτός από τους Αντιδημάρχους Αθανάσιο Ραυτακόπουλο, Αναπληρωτή Δημάρχου και Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού, Πολεοδομίας, Δόμησης και Χωροταξίας, Ποιότητας...

Ημερολογιο αρθρων


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Warning: extract() expects parameter 1 to be array, boolean given in C:\xampp\htdocs\achaia_new\wp-content\plugins\plus-fb-slider\plus-fb-slider.php on line 173

Facebook User Timeline

Close
National CPR association
Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)