Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Πρόεδρος : Αθανάσιος Ραυτακόπουλος 

Μέλος : Παναγιώτης Μυλωνάς

Μέλος : Σπυρίδων Τραχάνης

Μέλος : Σπυρίδων Δημόπουλος

Μέλος : Γεώργιος Παλαιολόγος

Μέλος : Διονύσιος Γκοτσούλιας

Μέλος : Άγγελος Στεργιόπουλος

 

 


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)